நிகழ்ச்சி நிரல்

நாள் : 09/04/2022

( சனிக்கிழமை )

நேரம் : 06.00 - 07.30 PM

தளம் : Youtube live

(Tamil Mandram NITT)

வாழ்த்து

வரவேற்புரை

கருத்தரங்கம் - அறிமுகவுரை

உரை - 3

( தொழில்நுட்பம் )

உரை - 2

( மின்னணு ஊடகம் )

உரை - 1

(எழுத்துத்துறை) 

நன்றியுரை

திரு. கலீல் ஜாகீர்

நிறுவனர், கணியம் அறக்கட்டளை

திருமதி. வர்ஷினி பாகுலேயன்,

வலையொலி தொகுப்பாளர்.

திரு. என். சொக்கன்,

எழுத்தாளர்.

திரு. கார்த்திக் சிதம்பரம்,
நிறுவனர், டிசிகாப் நிறுவனம்

செல்வன் பாலாஜி, பொருளாளர், தமிழ் மன்றம், என்.ஐ.டி திருச்சி.

செல்வி நிவேதனா, தமிழ் மன்றம்